Visie op Agile

Inmiddels kan je er niet meer om heen: Agile is all around us. Allang niet alleen maar toepasbaar binnen IT. Wij geloven dat Agile een mindset is. Omdat het naast snel in kunnen spelen op verandering, om zo veel meer gaat.

Zoals onder andere het echt centraal stellen van je klant. Bijvoorbeeld door steeds in co-creatie een waardevol product te leveren. En zeker niet onbelangrijk: het gaat om samenwerking tussen mensen. Wij geloven dat de beste prestaties door multidisciplinaire teams worden geleverd. Dat zorgt voor blije en gemotiveerde medewerkers. En dat is weer goed voor de klant. Een Agile transformatie kan jouw organisatie op veel verschillende manieren helpen. Er zijn vele raamwerken voor Agile. Denk bijvoorbeeld aan Scrum, SAFe, Dev Ops, Nexus en LeSS. Elk raamwerk heeft waardevolle elementen. Het is onze passie hier steeds de beste combinatie van te maken met onze klanten. Wat is volgens ons belangrijk in een Agile transformatie?

Begin klein

Begin met één of enkele teams die bewijzen snel waarde te kunnen leveren voor de klanten. Dit zal enthousiasme voor Agile in de organisatie doen oplaaien!

Leren door te doen

Ook voor Agile geldt, je leert het meeste door te doen. Alleen dan kun je terugkijken en bijstellen. Op basis van je ervaringen stel je de ontwikkeldoelen bij. Zo word je uitgedaagd het de volgende keer beter te doen.

Niet te kopiëren, wel van te leren

Met het invoeren van een Agile manier van werken wordt nog geen verandering gerealiseerd. Want het gaat er om dat je als organisatie intrinsiek gemotiveerd bent om de Agile waarden na te leven, niet om een ‘trucje’ toe te passen. Succesverhalen van andere organisaties en Agile transformaties zijn dus niet te kopiëren. Al valt er een hoop van te leren! Het is belangrijk het ‘oude’ te kunnen loslaten en ruimte te geven om fouten te maken. Alleen dan kan Agile echt iets betekenen en wordt de Agile transformatie succesvol.

De basis voor gemotiveerde medewerkers is een multidisciplinair team

Wij hebben ervaren dat bij organisaties die Agile compleet doorleven, multidisciplinaire teams worden ingezet. Dit houdt in dat in één team de medewerkers zitten met de benodigde kennis en kunde om onafhankelijk van mensen buiten het team werk te kunnen verrichten. Op het moment dat zij alle expertise en mogelijkheden hebben om zelf klantwaarde te genereren, en er dus niet gewezen kan worden naar de omgeving zie je een verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan en ongekend gemotiveerde werknemers.

Wil je meer weten over een Agile transformatie bij jouw organisatie?

Neem contact op >


Lean ❤ Agile

Wij geloven dat Agile en Lean elkaar versterken. Door deze twee filosofieën te combineren ontstaat er een totaalaanpak om organisaties klaar te maken voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Lean helpt organisaties meer doelgericht te worden, prestaties continu te verbeteren en talenten nog beter te benutten. Wat Agile werken inbrengt is het vergroten van de innovatiekracht, het sneller inspelen op externe ontwikkelingen en het biedt concrete handvatten voor meer zelfsturing.

Voor beide geldt dat het proces zo goed functioneert als de mensen die het uitvoeren. Aandacht oor de menselijke ontwikkeling zit dan ook bij beiden ingebakken. Oftewel, de combinatie van Agile en Lean zorgt voor een totaaloplossing.

Overzicht Agile Scrum trainingen > Overzicht Lean trainingen >


Waarom bij LCG?

Hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid én een beter bedrijfsresultaat 

Wij staan voor impact. Inmiddels hebben we jarenlange ervaring in huis in het begeleiden van Agile transformaties waarin we zichtbaar resultaat hebben geboekt.

Agile consultancy

Wij combineren de harde en hardnekkige kant

Ons belangrijkste inzicht is dat je voor een succesvolle Agile transformatie aandacht moet hebben voor zowel de harde als hardnekkige (zachte) kant van de verandering. Dat kost vaak meer tijd, maar zorgt wel voor duurzame en hogere klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Én, niet geheel onbelangrijk, een beter bedrijfsresultaat.

Hoe doen we dat?

Wij maken verandering leuk

Wij staan voor het leuk maken van verandering. Dit begint met een inspirerend veranderverhaal waarin de zingeving voor iedereen duidelijk is. Ook kiezen we voor verrassende werkvormen en zetten we de mensen snel zelf aan het werk. Dat zorgt voor een positieve sfeer. Bovendien zijn onze consultants enthousiast over hun werk. Heel enthousiast zelfs. En dat werkt aanstekelijk.

Wij bieden standaardisatie op maat, waarbij we Agile én Lean kunnen combineren

Van LCG mag je altijd een aanpak specifiek voor jouw situatie verwachten. Hier brengen wij onze expertise en ervaring in. Wij noemen dat standaardisatie op maat. Agile en Lean zijn geen doel op zich, maar moeten helpen de doelen van jouw organisatie te behalen. Afhankelijk van de specifieke situatie zullen we dan ook in gezamenlijk overleg bepalen wat de juiste interventie is. En daarbij kunnen we gebruik maken van de Agile én Lean gereedschapskist. Dat betekent dat we altijd wel het juiste middel vinden. Zo kan het bij het verbeteren van programma management kan een Obeya behulpzaam zijn. Of zijn een duidelijke rolverdeling en een transparante product backlog de ontbrekende schakels in de samenwerking in een project.

We maken onszelf overbodig

Tot slot, er zit geen enkele organisatie te wachten op eindeloze trajecten met externe adviseurs. Daarom maken we onszelf van begin af aan overbodig. Dit doen we door interne Agile experts en coaches op te leiden op de werkvloer. En voor iedereen geldt hetzelfde proces. Namelijk, voordoen, nadoen, zelf doen.